MESLEK YÜKSEK OKULU


Staj İlke Kararları

STAJ İLKE KARARLARI

  1. Eğitim-öğretim mesai saatleri dışında olmasına rağmen, dönem derslerine normal olarak kayıtlı olan öğrencinin dönem içinde staj yapmasına izin verilmeyecektir. Başarısız olupta ders tekrarı ile not ortalamasını yükseltmek için en fazla toplam 12 kredi/dönem lik ders almakta olan öğrencinin, danışmanının tavsiyesi ile dönem içinde staj yapmasına izin vermek Staj Kurulu Başkanlığı'nın yetkisindedir.

  2. ENEL 100 kodlu staj için herhangi bir ders alım ön şartı yoktur.Birinci stajın yapılması için normal zaman öğrencinin öğretiminin ilk iki dönemini izleyen yaz aylarıdır. Bu staja kayıt yapılma dönemi, öğrencinin öğretiminin 3. dönemidir. (Birinci sınıfta ilk iki dönemi geçirmiş olan bir öğrenci "suspension" durumuna düşmüş, hatta dönem derslerinin hiç birinden geçer not almamış ya da tüm derslerden NA notu bile almış olsa, eğer öğrenci öğretimine devam etme kararlılığında ise ilk iki dönemlik süreyi izleyen yaz aylarında öğrenci staj yapabilir. Staj başarı şartları sağlandığı taktirde, öğrenciye notu, staja kayıt yaptırma hakkı kazandığı dönem sonunda verilir.)

  3. ENEL 200 kodlu ikinci stajın normal olarak yapılma zamanı, başarılı öğrenciler için, öğrencinin diğer bütün dersleri tamamladığı 4. dönem sonunu izleyen yaz aylarıdır. Bu staja kayıt, bu öğrenciler için, 4. dönem başında yapılacaktır.Bir öğrencinin ikinci stajına başlayabilmesi için, öğrencinin birinci stajını başarıyla tamamlamış olması gereklidir. Birinci stajı başarılı bulunan öğrenci eğer 200 kodlu kredili derslerin kredi değerlerinin toplamının en az %50 sine eşit toplam verecek sayıda derse kayıt olmuş ve not almış ise (NA notu alınan dersler bu toplamda sayılmaz !) ikinci stajını yapabilir. Bu şartlar sağlanmış ise öğrenci aynı dönemde her iki staj için de kayıt yaptırabilir.

  4. Staj Kurulu Başkanlığından "Staj Yerine Başvuru Yazısı (Bkz. Staj Yönergesi Ek 1." alarak staj yerini kendisi bulan öğrenciler, buldukları yeri tanıtan bir ekle beraber kuruluştan alacakları kabul edildiklerine dair yazıyı Staj Kurulu Başkanlığına getireceklerdir. Staj yapacakları yerleri uygun görülen ya da MYO Staj Kontenjanlarından yararlandırılan öğrencilerin, staja başlamadan önce Yönerge kitapcığındaki Ek 3, 4 ve 5 sayfalarına, kendilerine ve staj yapacakları kuruluşa ait kimlik bilgilerini yazıp fotoğraflarını yapıştırdıktan sonra MYO Müdürlüğüne gelerek bu sayfaları onaylatmaları ve staja başlayacakları günü bildirmeleri gerekmektedir. Bu işlemleri yaptırmayan öğrencilerin stajları geçersiz sayılacaktır.

  5. İlkbahar Döneminde staja kayıt yaptırmış olan öğrencilerin staj raporlarını, Akademik Takvimde verilen "Yönetim Kurulu Kararı ile Geçerliliği Uzatılmış I Notlarının Verilmesi için Son Gün" den en az 10 gün önce MYO Staj Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yazın staj yapıp izleyen dönemde bu yaptıkları stajın notunu alabilmek için staja kayıt yaptıracak öğrenciler için staj raporlarını teslim tarihi en geç Dönem kayıtlarının son günüdür.