MESLEK YÜKSEK OKULU


Ders İçerikleri

TKPR 101 Türk Dili I (2-0) 2
Dil, diller ve Türk dili. dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatımın öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

TKPR 102 Türk Dili II (2-0) 2
Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları.
Önşart:TKPR 101

TKPR 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 2
Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi.

TKPR 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) 2
Kemal Atatürk'ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi.
Önşart: TKPR103

TKPR 109 İngilizce I (4-0) 4
Konuşma, dinleme anlama, yazma, okuma-anlama.

TKPR 110 İngilizce II (4-0) 4
Konuşma, dinleme anlama, yazma, okuma-anlama.
Önşart: TKPR109

TKPR 111 Matematik I (3-1) 4
Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, kompleks sayılar, logaritma.

TKPR 112 Matematik II (3-1) 4
Lineer denklem sistemleri ve matrisler, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral ve uygulamaları, diferansiyel denklemler, istatistik.
Önşart: TKPR111

TKPR 113 Bilgisayar Kullanımı (1-1) 2
Wındows işletim sistemi, Microsoft ofis, Internet explorer.

TKPR 114 Bilgisayar Destekli Tasarım-I (1-1) 2
Program paketinin tanımı, devre şeması tasarımı ve çizimi, devre analizi ve test işlemleri, yazıcı veya çiziciden çıktı alma.
Önşart: TKPR113

TKPR 115 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (3-1) 4
Malzeme özellikleri, statik, dinamik, enerji, iş ve güç, mekanik, elektromanyetik ve dalga hareketi, akışkanlarda basınç, elektrik ve magnetizma.

TKPR 116 Alternatif Akım Devre Analizi (3-1) 4
Tanımlar, R L C devreleri, seri, paralel ve seri-paralel devreler, devre çözüm yöntemleri ve teoremler, rezonans, üç fazlı devreler.
Önşart: TKPR 111, TKPR 117, TKPR 119

TKPR 117 Ölçme Teknikleri  ve  İş Güvenliği (3-1) 4
İş güvenliği, ölçme ve cihaz ilkeleri, doğru akım ölçmeleri, alternatif akım ölçmeleri, güç ve iş (enerji) ölçmeleri, devre elemanları ve parametrelerin ölçülmesi, osiloskop ile ölçmeler, mekanik ölçümler, endüstriyel ölçmeler ve transduserler.

TKPR 118 Analog Elektronik (3-1) 4
Transistörler (BJT), alan etkili transistörler, fark yükselticileri, işlemsel yükselteçlerin elektriksel karekteristekleri, temel işlemsel yükselteç devreleri, işlemsel yükselteç uygulamaları, multivibratörler ve dalga şekillendiriciler.
Önşart: TKPR 119

TKPR 119 Doğru Akım Devre Analizi (3-1) 4
Direnç,ohm kanunu, iş, güç ve verim, Kirşof kanunları, elektrik kaynakları, devre çözüm yöntemleri, devre teoremleri, kondansatörler, elektro mağnetizma ve elektro mağnetik indüksiyon, doğru akımda geçici olaylar.

TKPR 120 Sayısal Elektronik (3-1) 4
Mantık devreleri için sayı sistemleri, mantık devreleri, Boolean ifadeleri, bileşimsel devreler, mantık aileleri, ardışık mantık devreleri, sayıcılar, kaydediciler, bellek birimleri, algoritmik durum makinaları, dönüştürücüler.
Birlikte Alım şartı: TKPR 118

TKPR 121 Genel ve Teknik İletişim (1-1) 2
İletişimin tarifi ve türleri, sözlü iletişim, yazılı iletişim, meslek hayatında iletişim, grafik iletişim, teknolojik araçlarla iletişim.

TKPR 201 Bilgisayar Destekli Tas./Çizim II (1-1) 2
Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri, temel çizim elemanları, düzeltme ve sorgulama işlemleri, görüntü ve kontrol işlemleri,  bloklama işlemleri ve katmanları,  ölçülendirme ve tarama işlemleri yazici ve çiziciden çıktı alma işlemleri.
Ön şart: TKPR 114

TKPR 202 Kalite Güvence/Kontrol ve Standartlar (1-1) 2
Standardizasyon, kalite ve kalite kavramları, kalite güvence, mesleki standartlar

TKPR 203 Mikro İşlemciler /Denetleyiciler (3-1) 4
Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı, mikroişlemciler ile mikrodenetleyicilerin karşılaştırılması, mikroişlemci/mikrodenetleyici   sisteminin kurulması, programlamaya giriş, programlama.
Önşart: TKPR 120

TKPR 204 İşletme Yönetimi (1-1) 2
İşletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işleyişi

TKPR 205 Mesleki İngilizce (3-1) 4
Konuşma, dinleme anlama, yazma,  okuma anlama.
Ön şart: TKPR 110

TKPR 206 Mesleki İngilizce II (3-1) 4
Konuşma, dinleme anlama, yazma, okuma anlama
Ön Şart: TKPR 205

TKPR 207 Girişimcilik (1-1) 2
Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri , küçük işletmelerin kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

TKPR 208 Güç Elektroniği (3-1) 4
Güç yarı iletkenleri, güç konverterleri, doğrultma devreleri, kıyıcı devreler, invertör devreleri, frekans dönüştürücüler.
Önşart: TKPR 116, TKPR 118

TKPR 209 Tıbbi Cihaz Teknolojisi (3-1) 4
Biopotansiyel sinyaller , elektrokardiyogramlar    ve elektriki  şok, hastane cihazları güvenliği ve bakımı, tibbi cihaz transdüserleri  ve eleman bazında tamir, bakım, biyopotansiyel yükselteçler, elektrokardiyografi ve ünite bazında tamir, electroencephalograph ve filtreleme, defibrilatör, kalp pili, tansiyon ve kan basınç ölçümü, klinik laboratuar ekipmanları, röntgen cihazları,  ultrasonik cihazlar.
Önşart: TKPR 117

TKPR 210 Pnömatik ve Hidrolik Sistemler (3-1) 4
Hidroliğin temel kuralları , hidrolik elemanlar ve devreler, pnömatiğin temel kuralları, pnömatik elemanlar ve devreler

TKPR 211 İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0)2
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gelişmeler, AB’ nin beklentileri ve AB Direktiflerinin ışığında yeni mevzuat, risk analizi, tehlikelerin iletilmesi, kaza raporlarının hazırlanması.

TKPR 212 Proglamlanabilir Denetleyiciler (3-1) 4
Programlanabilir denetleyicilere giriş, merdiven diyagramı ile programlama, deyim listesi ile programlama, programlanabilir denetleyicilerde arıza analizi, programlanabilir denetleyicilerde arabirimler.
Önşart: TKPR 120

TKPR 214 Enerji Yönetimi (3-1) 4
Türkiyenın genel enerji durumu, Türk sanayisinin yapısı, enerji tüketimi, enerji yönetimi, ölçü aletleri ve ölçüm teknikler, kazanlarda enerji verimliliğinin arttırılması, elektrik sistemleri, aydınlatmada enerji tasarrufu, ekonomik analiz yöntemleri, çevre, alternatif enerji kaynakları, bileşik ısı-güç üretim sistemleri
Ön Şart:  TKPR 115

TKPR 215 Sistem Analizi ve Tasarımı I (1-1) 2
Temel kavramlar, işlem basamakları, sunum.

TKPR 216 Sistem Analizi ve Tasarımı II (1-1) 2
Temel kavramlar, işlem basamakları, sunum

TKPR 217 Web Tasarımı (1-1) 2
Temel internet kavramları, web tasarımına giriş, HTML, script kullanımı, tasarım ve planlama, HTML editörleri.
Önşart: TKPR 113

TKPR 218 Bilgisayar Donanımı (1-1) 2
PC' yi oluşturan temel birimler, temel sistem elemanları, PC'nin monte edilmesi, sabit disk, disket, CDROM, modem, ses kartları, bilgisayar ağları.
Önşart: TKPR 113

ENEL 100  Staj I (Kredisiz)

ENEL 104 Enstrumantasyon (1-1) 2
Tanımlar, konum ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, basınç ölçümleri, akış ölçümleri, seviye ölçümleri, hız titreşim ve ivme ölçümleri, gerilim ölçerler.
Önşartları: TKPR 117, TKPR 115
Birlikte alım şartı: TKPR 118

ENEL 200 Staj II (Kredisiz)

ENEL 203 Güç Kaynakları (2-1) 3
Doğrusal (lineer) güç kaynakları, anahtarlamalı güç kaynakları.
Önşart: TKPR 116, TKPR 118

ENEL 204 Hata/Arıza Arama (2-1) 3
Devre elemanlarının testi, arızalı bölge veya elemanı belirleme, ileri hata-arıza cihazları, bakım-onarım kayıtları.
Önşart: ENEL 205
Birlikte alım şartı: TKPR 208

ENEL 205 İşlemsel Yükseltgeçler (3-1) 4
Fark yükselticileri, işlemsel yükselteçlerin elektriksel karakteristikleri, geri besleme, işlemsel yükselteçlerin frekans tepkisi, temel işlemsel yükselteç devreleri, işlemsel yükselteç uygulamaları, multivibratörler ve dalga şekillendiriciler.
Önşart: TKPR 116, TKPR 118

ENEL 206 Elektrik Motorları ve Sürücüleri (3-1) 4
Elektrik motorlarının yapıları, çalışma prensipleri, temel eşitlikleri ve karakteristik eğrileri, elektrik motorlarında denetim (kontrol) prensipleri, DA motor sürme teknikleri ve devreleri, AA motor sürme teknikleri ve devreleri, adım(step) motor  ve  sürücü devreleri.
Birlikte alım şartı: TKPR 208

ENEL 208 Mikroişlemciler/Mikrodenetleyiciler II (3-1) 4
Giriş/çıkış işlemleriyle ilgili temel kavramlar, giriş/çıkış aygıtlarını programlama, kesilim (interrupt), sayıcılar/zamanlayıcılar, ADC/DAC uygulamaları.
Önşart: TKPR 203

ENEL 209 Senkro-Servo Sistemler (1-1) 2
Kontrol ilkeleri, servo mekanizmalarda kullanılan güç kaynakları, potansiyometreler ve yükselteçler, D.A Servo.motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü, A.A.Servo motorun açık devre ve kapalı devre kontrolü, tork senkro ve kontrol senkroların temel yapısı, senkro konum kontrol sisteminin çalışması ve davranışı, tork iletici ve alıcısının çalışma prensipleri, kontrol modları.
Önşart: TKPR 112, TKPR 116
Birlikte alım şartı: ENEL 205

ENEL 210 Endüstriyel Veri İletim Protokolleri (3-1) 4
Modülasyon teknikleri, modemler, haberleşme protokolleri, internet protokolleri, sıkıştırma ve şifreleme.
Önşart: TKPR 120

ENEL 211 Amplifikatör ve Osilatörler (3-1) 4
Tanımlar, BJT'li küçük sinyal (gerilim) yükselticileri, FET'li küçük sinyal (gerilim) yükselticileri, büyük sinyal (güç) yükselticileri, osilatörler.
Önşart: TKPR 116, TKPR 118

ENEL 212 Optik Elektronik (1-1) 2
Temel kuvvetler ışık ve dalgaboyu, seziciler, yayıcılar, lazer üretim teknikleri, fiber optik kablolar.
Önşart: TKPR 118

ENEL 213 Seslendirme ve Aydınlatma (1-1) 2
Ses ve özellikleri, mikrofonlar ve hoparlörler, ses frekans güç yükselticileri, seslendirme, aydınlatma.
Birlikte alım şartı: ENEL 211

ENEL 214 İşlemci Proglamlama Yöntemleri (3-1) 4
Programlamanın temel kavramları, programlama, problem çözme yöntemleri, sistem  tasarımı.
Önşart: TKPR 203

ENEL 216 Radyo Televizyon Teknolojisi(3-1) 4
Modülasyon ve demodülasyon, radyo vericileri, süperheterodin radyo alıcıları, televizyon verici ve link sistemleri, siyah-beyaz ve renkli televizyon sistemleri, televizyon kameraları, gösterme elemanları, televizyon antenleri ve ortak anten tesisleri, sayısal televizyon teknikleri, sayısal kayıt formatları, sayısal görüntü işleme sistemleri.
Önşart: TKPR 120, ENEL 211

ENEL 217 Elektrik Projeleri (1-1) 2
Kuvvet tesisat projesinde kullanılan malzemeler, kuvvet tesisatı projesi ön çalışması, tesisat planının hazırlanması, proje  dökümanları.
Önşart: TKPR 116

ENEL 218 Soğutma-İklimlendirme  Sistemleri (3-1) 4
Temel kavramlar, soğutma sistemi, soğutma elektriği, klima sistemleri.

ENEL 219 Sayısal Tasarım (3-1) 4
Mantık kapıları kullanarak devre tasarımı, flip-Flop kullanarak devre tasarımı, tümleşik devre kullanarak devre tasarımı.
Ön şartı: TKPR 120